Cennik

Świadczymy profesjonalne usługi z zakresu rachunkowości, obsługi kadrowo-płacowej oraz doradztwa podatkowego. Opłaty za nasze usługi podajemy po przeanalizowaniu indywidualnych potrzeb naszych klientów, jednak proces ten odbywa się w sposób klarowny, zgodnie z poniższym cennikiem.

Ceny netto definiowane są na podstawie stałej opłaty miesięcznej za podstawową obsługę oraz uzależnione są od ilości dostarczonych faktur kosztowych i sprzedażowych.

Pełna rachunkowość

Co wchodzi w zakres obsługi podstawowej?

 • sporządzenie planu kont,
 • bieżąca dekretacja i księgowanie dokumentów,
 • wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy,
 • sporządzanie wymaganych deklaracji podatkowych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia i ewidencji środków trwałych,
 • przechowywanie i archiwizacja dokumentacji źródłowej i ksiąg

Ilość dokumentów w abonamencie Opłata mies. za obsługę podstawową Cena za każdy dodatkowy dokument
do 50 700 zł 8 zł
51 do 100 1000 zł 6 zł
101 do 150 1200 zł 4 zł
151 - 200 1500 zł 3 zł
powyżej 200 wycena indywidualna wycena indywidualna
Księga przychodów i rozchodów/Ryczałt

Co wchodzi w zakres obsługi podstawowej?

 • księgowanie dokumentów w KPiR/ ewidencji przychodów,
 • wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • rozliczenie ZUS właściciela,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia i ewidencji środków trwałych,
 • przechowywanie dokumentacji źródłowej i ksiąg,

Ilość dokumentów w abonamencie Opłata mies. za obsługę podstawową Cena za każdy dodatkowy dokument
do 10 150 zł 10 zł
11 do 30 190 zł 6 zł
31 do 50 240 zł 3 zł
51 - 200 640 zł 1 zł
powyżej 200 wycena indywidualna wycena indywidualna
Kadry i płace
Naliczenie listy płac pracowników wraz z miesięcznymi deklaracjami do ZUS, urzędu skarbowego, PFRON od 49 zł/osoba
Sporządzenie deklaracji rocznych PIT-11/8b wraz z wysyłką od 39zł
Sporządzenie deklaracji rocznych PIT-4R wraz z wysyłką od 39zł
Prowadzenie kartoteki kadrowej pracownika od 25zł/osoba

Przedstawione powyżej opłaty za podstawową obsługę księgowo- kadrową są w większości jedynymi kosztami jakie Przedsiębiorca ponosi z tytułu obsługi księgowej. Natomiast jeżeli będziesz potrzebował sporządzenia dodatkowej dokumentacji w celu rozliczenia się z budżetem Państwa lub dodatkowych analiz/ewidencji niezbędnych w prowadzeniu biznesu, to nasze biuro podejmie się ich przygotowania. W takich sytuacjach cenę skalkulujemy w oparciu o indywidualne negocjacje z uwzględnieniem zakresu potrzeb.

Usługi dodatkowe

Usługi dodatkowe to te, które nie zostały ujęte w abonamencie: Przy prowadzeniu pełnej rachunkowości opłata za przygotowanie sprawozdania rocznego i zeznania rocznego CIT-8 stanowi równowartość miesięcznego rozliczenia netto z ostatniego miesiąca roku obrachunkowego. Jest to opłata związana z większym nakładem pracy związanego z rocznym zamknięciem ksiąg i sporządzeniem sprawozdań finansowych za rok podatkowy.

Rozliczanie roczne PIT drugiego wspólnika /osoby współpracującej / pracownika/ rodziny od 25 zł/osoba
Odbiór dokumentów przez pracownika biura 25zł
Rozliczanie delegacji zagranicznych 9zł/dokument
Pomoc przy zakładaniu działalności Wycena indywidualna

O efektach naszej comiesięcznej pracy poinformujemy Cię telefonicznie, sms lub mailowo podając wysokość należnych do zapłaty opłat. Na maila wysyłamy również w formie pdf sporządzone przez nas deklaracje, które wcześniej przekazujemy do odpowiednich urzędów.

W razie wątpliwości lub pytań pozostajemy do dyspozycji.