Nasza oferta usług księgowych

Trzonem naszej działalności są usługi księgowe na rzecz osób prawnych i osób fizycznych.

 

Założenie działalności to moment historyczny, dlatego jesteśmy z Tobą i pomożemy Ci przebrnąć przez wszystkie urzędowe procesy. Przy rejestrowaniu działalności w CEIDG lub KRS przedsiębiorca musi także wybrać formę opodatkowania podatkiem dochodowym. Może to być podatek na zasadach ogólnych, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Pomożemy Ci przy wyborze tak, aby zoptymalizować Twoje zobowiązania wobec fiskusa.

Istnieje także możliwość opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Nasze usługi obejmują pomoc przy wyborze najbardziej optymalnej formy opodatkowania. Po podjęciu decyzji zajmiemy się procesem rejestracyjnym Twojej działalności w urzędach.

Pełna rachunkowość

Jeśli Twoja firma jest na pełnej księgowości, ale nie chcesz zatrudniać księgowej na etat, zleć prowadzenie ksiąg rachunkowych przez nasze biuro rachunkowe.

Zakres:

 1. opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 2. przygotowanie zakładowego planu kont dostosowanego do profilu działalności,
 3. dokonywanie zapisów w ewidencji księgowej,
 4. prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
 5. sporządzenie oraz wysyłkę wymaganych deklaracji rozliczeniowych,
 6. sporządzenie deklaracji GUS,
 7. sporządzenie planu amortyzacji oraz poprowadzimy ewidencję środków trwałych i ewidencję wyposażenia,
 8. zamknięcie roku obrachunkowego pod kątem podatkowym i bilansowym wraz ze sporządzeniem wymaganych elementów sprawozdania finansowego.

Książka przychodów i rozchodów

Korzystasz z księgowości uproszczonej? Poprowadzimy za Ciebie:

 1. bieżącą ewidencję operacji gospodarczych,
 2. sporządzimy i wyślemy wymagane deklaracje rozliczeniowe,
 3. poprowadzimy ewidencję dla potrzeb podatku VAT,
 4. przygotujemy plany amortyzacji oraz poprowadzimy ewidencję środków trwałych i ewidencję wyposażenia.

Ryczałt ewidencjonowany

Prowadzisz działalność indywidualną lub spółkę osobową i chcesz rozliczać się z fiskusem w formie ryczałtu ewidencjonowanego? Poprowadzimy za Ciebie:

 1. ewidencję przychodu,
 2. wyliczymy kwotę miesięcznych zaliczek na podatek,
 3. przygotujemy plany amortyzacji oraz poprowadzimy ewidencję środków trwałych i ewidencję wyposażenia,
 4. poprowadzimy ewidencję dla potrzeb podatku VAT,
 5. sporządzimy i wyślemy wymagane deklaracje rozliczeniowe.

Kadry i płace

Zapewniamy kompleksową obsługę firm w zakresie prowadzenia kadr i płac, na którą składają się:

 1. sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych,
 2. prowadzenie kartotek pracowniczych,
 3. sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,
 4. sporządzanie deklaracji do PFRON,
 5. prowadzenie kart przychodów pracowniczych,
 6. sporządzanie rocznych zeznań pracowników wynikających z obowiązków pracodawcy.